Om voor iedereen een veilige vereniging te zijn, hebben we bij s.v. Halley de gedragscode opgesteld. Hierin staan afspraken die we met z’n allen zo goed mogelijk proberen na te leven. Je zult zien dat jij veel van deze regels allang opvolgt. Toch is het goed om te lezen wat we wel en niet van elkaar mogen verwachten. Zo is vooraf duidelijk waar de grens ligt en kunnen we met elkaar in gesprek als zich toch een vervelende situatie voordoet.

 Gedragscode s.v. Halley

Heb je vragen en/of opmerkingen over de wijze waarop we binnen de vereniging met elkaar om willen gaan? Wij horen het graag. Mail je vraag of opmerking naar secretariaat@sv-halley.nl.