Een vereniging heeft te maken met persoonsgegevens en moet daar voorzichtig mee omgaan. Zo delen we nooit ‘zomaar’ jouw gegevens met derden en moet iedereen die toegang krijgt, zich conformeren aan onze afspraken. Hoewel we altijd zuinig zijn geweest op persoonsgegevens, zijn we sinds mei 2018 verplicht om ook op papier te zetten hoe we hiermee omgaan. Het resultaat hiervan is de privacyverklaring die je hieronder kunt downloaden.

 Privacybeleid s.v. Halley

De belangrijkste veranderingen sinds de AVG-wet: 
        1.   We hebben een passende privacyverklaring geschreven.
        2.   Wie werkt met de persoonsgegevens, tekent een geheimhoudingsverklaring.
        3.   Leden tekenen een toestemmingsverklaring bij aanmelding.

Heb je vragen en/of opmerkingen over de wijze waarop s.v. Halley omgaat met persoonsgegevens? Dan horen wij dit graag. Mail je vraag of opmerking naar secretariaat@sv-halley.nl.